Relatietherapie

Relatieproblemen zijn meestal het gevolg van een verstoorde communicatie. Als onderliggende gevoelens niet (meer) worden uitgesproken, ga je langs elkaar heen praten, ontstaat er strijd, ga je je terugtrekken en kom je er met woorden niet meer uit.

Elke partnerrelatie doorloopt een aantal fasen en kent zijn eigen problemen. Steeds opnieuw krijgen partners te maken met het spanningsveld tussen: wat verlang ik - wat verlangt de ander en respect voor jezelf - respect voor de ander.

Basis van de therapie

We maken gewoontes en patronen, die in de relatie spelen, vooral ook tastbaar en voelbaar. Het gaat dus niet alleen om woorden en inzicht, maar ook om de ervaring, die behalve begrepen ook gevoeld kan worden.

Samen onderzoeken we de bestaande interactiepatronen en verkennen we nieuwe mogelijkheden. Waar is de communicatie vastgelopen, wat vertelt je lichaam/je houding en wat voor effect heeft dat op je partner?

Voel jij je gezien in je behoeftes, ontvang je dat wat je nodig hebt, wat doe je daar zelf in? Hoe duidelijk ben je naar de ander toe in woord en gebaar?

Wanneer?

  • Je ervaart weinig plezier in je relatie; alles voelt als een sleur
  • Je hebt het gevoel een stuk eigenheid opgeofferd te hebben om de ander gelukkig te maken
  • Je vindt het lastig om met een aantal eigenschappen van je partner te leven
  • Het vertrouwen in elkaar ontbreekt
  • Seksualiteit is niet meer zo vanzelfsprekend of er is sprake van een verschil in verlangen
  • Ziekte van partner of kind, een sterfgeval in het gezin/de familie of een ontslag, waardoor je partnerrelatie onder druk is komen te staan