Kosten en vergoedingen

  • Individuele begeleiding: € 90,- per sessie (60 minuten)
  • Relatiebegeleiding: € 98,- per sessie (60 minuten)

De intake/kennismaking geldt als eerste behandeling.

Betaling

Per sessie, via een betaalverzoek.

Verhinderd?

Wanneer een afspraak ten minste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, zal de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht worden.

Vergoeding

Als GZ-Haptotherapeut ben ik erkend en geregistreerd bij de Vereniging Van Haptotherapeuten (VVH). Dit betekent dat de behandelingen (gedeeltelijk) worden vergoed door de meeste zorgverzekeraars. Vergoedingen van de verschillende zorgverzekeraars zijn te vinden op de vergoedingenlijst van de VVH.

Soms is het mogelijk om met je werkgever of uitkeringsinstantie een tegemoetkoming in de kosten af te spreken. Voor haptotherapie heb je geen verwijzing nodig van je huisarts of specialist.

  • Lid Vereniging Van Haptotherapeuten VVH reg.nr.: 501A
  • AGB-zorgverlenerscode Haptotherapeut: 90-034436
  • AGB-praktijkcode Haptotherapie: 90-013408
  • Kamer van Koophandel: 30261249

Inzagerecht en geheimhouding van gegevens

Deze zijn bij wet geregeld. In het kort: er gaan geen gegevens naar derden zonder uw toestemming en u heeft het recht uw dossier in te zien. Uw dossier wordt achter slot bewaard, tot 15 jaar na afsluiting van de therapie.

Privacyverklaring

Klachtrecht

Als u niet tevreden bent over de behandeling kunt u dit uiteraard altijd met uw therapeut bespreken. Uw klachtrecht is verder geregeld door de beroepsvereniging.