Haptonomie

Haptonomie houdt zich bezig met aanraken, voelen, lichamelijk contact en met de ontwikkeling en verheldering van het gevoelsleven van mensen. Aanraking speelt binnen de haptonomie een grote rol en is erg belangrijk voor een goede emotionele ontwikkeling.

Het lichaam wordt in de haptonomie gezien als drager van gevoelens. Mensen vertellen met hun houding, beweging en gebaren hoe het met ze is, hoe ze zich voelen. De Nederlandse taal kent diverse uitdrukkingen, die hier naar verwijzen: ‘hij staat als een huis’ of ‘ik sta te trillen op mijn benen’.

Gevoel en verstand

Gevoelens zijn een belangrijke gids bij het maken van je eigen keuzes, bij het ontdekken en bewaken van je grenzen, bij het voelen wat je nodig hebt, kortom bij het zorgen voor jezelf. Datgene wat je lichaam te vertellen heeft, je laat voelen, wordt vaak makkelijk genegeerd of onbelangrijk gevonden, omdat we vooral geleerd hebben te luisteren naar ons verstand. Dit kan uiteindelijk leiden tot ontevredenheid, onrust, verstoorde relaties en het ontstaan of verergeren van lichamelijke en psychische klachten.

Haptonomie helpt je om weer te voelen wat je lichaam je te vertellen heeft. Te voelen hoe en wat er in je leeft, zodat je meer jezelf wordt.